เลือกรูปแบบการแสดงผล รายงาน แฟ้มรายงาน   เดือน  ปี  

รายงานผลการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ประจำเดือน พ.ศ. 543

จังหวัดสุรินทร์

แฟ้ม

ประมวลผล ณ. วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

Chart.