รายงานผลการให้บริการคลินิกอดบุหรี่

 เดือน   ปี   

เดือนธันวาคม 2013

HCODE HNAME Z716 (A) F172 (B) Z720 (C) Z508 (D) A+B A+C B+D A+D
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 35 35 11 11 22 22 2 2 9 9 22 22 1 10 0
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 77 77 15 15 65 65 0 0 14 14 64 64 1 11 1
10916 โรงพยาบาลท่าตูม 70 74 71 76 5 5 22 23 56 59 4 6 1 15 5
10917 โรงพยาบาลจอมพระ 364 441 73 79 327 391 10 13 59 64 320 395 1 14 8
10918 โรงพยาบาลปราสาท 44 44 34 34 89 89 3 3 8 8 38 38 3 30 0
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง 7 7 24 24 0 0 16 16 7 7 0 0 16 160 0
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี 413 428 230 239 233 243 142 150 131 132 232 244 1 146 48
10921 โรงพยาบาลสนม 243 298 43 45 165 189 6 6 43 45 165 210 1 16 6
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 20 21 14 16 19 19 10 12 0 0 16 16 9 110 0
10923 โรงพยาบาลสังขะ 15 15 3 3 16 16 1 1 1 1 14 14 1 10 0
10924 โรงพยาบาลลำดวน 304 359 158 181 173 193 8 8 149 172 172 211 1 14 7
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 41 43 40 45 0 0 8 10 30 33 0 0 1 12 2
10926 โรงพยาบาลบัวเชด 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 00 0
22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 0
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 00 0
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0


หมายเหตุ
- ประมวลผลใหม่ ข้อมูลรายเดือน ประมวลผล ก.ค. 56 - ธ.ค. 56  
- เครื่องหมาย ? คือยังไม่ได้ทำการประมวลผล
- เว็บจะทำงานได้ดี ในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome